V dňoch 10.06.2019 až 29.06.2019 bola obec Zubák v pracovných dňoch čase od 07:00 do 20:30 odpojená od dodávky elektrickej energie. Preto OCBR Stredné Považie (Satelit, Demonn a moja maličkosť) zabezpečila náhradné zdroje pre zabezpečenie úpravne pitnej vody obecného vodovodu a komunikačného kanálu v obecnom úrade, pre zaistenie komunikácie obce s okolitým svetom v prípade krízových udalostí.

Poďakovanie starostu je tu, popis celej akcie so zhodnotením od Démona je tu a link na video z TV JOJ je tu.
------------------------------------------------------------------------------


© 07/2019 Pupáčik

Veľmi radi privítame všetky Vaše pripomienky a návrhy na adrese ocbr@ocbr.sk