1. ročník Bezpečnostno Orientačnej Automobilovej Zdokonaľovacej súťaže = BOAZ sme odštartovali

30.06.2007 v Dubnici nad Váhom

    Aj keď sa musíme úprimne priznať, že minulý rok sme tiež organizovali túto súťaž, minulý ročník sme pokladali za akúsi predpremiéru, 0. ročník - testovací, či bude mať súťaž tohto typu odozvu v širokej motoristickej verejnosti. Po dobrých skúsenostiach z minulého roku a kladných ohlasoch súťažiacich i nesúťažiacich, same sa rozhodli zorganizovať už naostro

1. ročník Bezpečnostno Orientačnej Automobilovej Zdokonaľovacej súťaže

        Počasie bolo krásne, ceny boli nakúpené, pravdepodobne sme opäť zlyhali v propagácii akcie. Nakoniec prišlo len 6 (šesť) súťažných posádok. Aj keď som ja spravil pre propagáciu akcie všetko čo som mohol (inzerát v pardone - žiaľ v deň konania akcie, veľké množstvo pútačov a plagátov - pravdepodobne skončili ako kurivo v kotloch na tuhé palivo, nehovorím o obrovskom úsilí, keď som chcel uverejniť oznam v Dubnických novinách), ľudia o akcii neboli informovaní. Cez to všetko si myslim, že akcia bola podarená. Mala dve etapy, štarovalo sa z parkoviska pred ZVS, koniec I. etapy a štart II. etapy bol na futbalovom štadióne v Nemšovej, časť Ľuborča a koniec II. etapy bol opäť pri ZVS. Na parkovisku pri futbalovom štadióne v Ľuborči prebehla jazda zručnosti, priamo na štadióne boli ďalšie športové disciplíny - streľba zo vzduchovky, hod tenisákom na presnosť a pod. Cestou naspäť museli súťažiaci prejsť dva krát cez jednu prejazdovú kontrolu, ale skoro všetci to úspešne zvládli. Pre súťažiacich, ktorí sa umiestnili na prvých troch miestach, sme mali pripravené poháre a medaily.Takto čakala časť organizačného tímu na príjazd súťažných posádok v cieli.

        Po vyhodnotení súťaže sme ocenili najlepších, všetky deti dostali napolitánku a spokojne sme išli všetci domov.

©  07.2007 Pupáčik