S prvým nápadom usopriadať burzu prišiel Démon Dubnica. Vyrobil pozvánky, našli sme miestnosť a pekná akcia bola na svete. Ponúkame Vám niekoľko fotografických záberov z prvej HOBBY Burzy, ktorá sa konala 1. apríla 2000 v Trenčianskej Teplej časť Dobrá. Ospravedlňte ich kvalitu, ale zábery boli robené v miestnosti

  1. Nautilus Handlová (predávajúci - vľavo) a Daewoo Trenčín (kupujúci - vpravo) v intenzívnom rozhovore. Týmto chceme poďakovať Nautilovi Handlová za jeho návštevu
  2. Účastníci Hobby burzy (z ľava do prava) hore : Pupáčik, Pentagon, Kado, Daewoo, K1-Peter, dole : Démon, Dedko-Dobrá
  3. Ešte väčší počet účastníkov 1. HOBBY Burzy (z ľava do prava)
  1. Fotené už po HOBBY Burze - Náš tajomník, čo všetko zatají - Michal Dubnica.