Doporučenia pre prácu na občianskom pásme

Uvedené desatoro je doporučením pre tých úžívateľov, ktorí chcú nadväzovať spojenia v pásme CB na spôsob rádioamatérskej komunikácie. Doporučenia platia primerane aj pre ostatných užívateľov občianskeho pásma.

R znamená čitateľnosť ( z angl. readability ) udáva sa v číslach:

 1. úplne nečitateľné
 2. občas čitateľné
 3. obtiažne čitateľné
 4. čitateľné
 5. dokonale čitateľné

S - sila ( z angl. strength )

 1. signál na hranici počuteľnosti
 2. veľmi slabý signál
 3. slabý signál
 4. prijateľný signál
 5. takmer dobrý signál
 6. dobrý signál
 7. stredne silný signál
 8. silný signál
 9. mimoriadne silný signál

© Pupáčik 2001