Hláskovacie tabuľky písmen v zmysle STN 1690

 

    Slovenská hláskovacia tabuľka 

    Medzinárodná hláskovacia tabuľka  

A - Adam

N - Norbert A - Alfa R - Radio

B - Božena

Ň - Nitra B - Bravo S - Sierra
C - Cyril O - Oto C - Charlie T - Tango
Č - Čadca P - Peter D - Delta U - Uniform
D - Dávid Q - Quído E - Echo V - Victor
Ď - Ďumbier R - Rudolf F - Foxtrot W - Whisky
E - Emil S - Svätopluk G - Golf X - X-ray
F - František Š - Šimon H - Hotel Y - Yankee
G - Gustáv T - Tomáš I - India Z - Zoulou
H - Helena Ť - Teplá J - Juliette
Ch - Chopok U - Urban K - Kilo
I - Ivan V - Václav L - Lima
J - Jozef W - dvoité W M - Mike
K - Karol X - Xaver N - November
L - Ladislav Y - Ypsilon O - Oscar
Ľ - Ľubochňa Z - Zuzana P - Papa
M - Mária Ž - Žofia Q - Quebec