Minikáry Jankov vŕšok

Jednou z našich klubových aktivít je aj zabezpečenie prekov minikár na Jankovom vŕšku pri Uhrovci. Pretekov sa zúčastňujú deti vo veku päť až osemnásť rokov , chlapci i dievčatá a jazdí aj kategória starších ako osemnásť rokov. Je to veľmi milá akcia na ktorú chodím veľmi rád. Pohľad na deti ako prežívajú štartovnú horúčku, alebo radosť z víťazstva je úžasný. Na preteky je nominovaná viac ako stovka pretekárov , rozdelených do kategórií podľa veku. Je zaujímavé sledovať, k akej dokonakosti sa deti dopracovali tréningom a s akou bravúrou zvládajú aj obtiažne a nebezpečné situácie. Ich rýchlosť na trati je až ohromujúca, a obdivujem ich odvahu s akou prechádzajú slalomom, alebo retardérom na spomalenie. Svoju minikáru vedú s dokonalou presnosťou na centimetra, a v ciely efektnými šmykmi zakončujú jazdy, aby sa predviedli pred svojimi súpermi a oddielovými kolegami. Je zaujímavé sledovať ako sa minikáry dopravujú späť na štart , hore na kopec. Na túto činnosť je najatý kamión, ktorý má vzadu upevnenú ťažnú rampu, zo štyrmi lanami vedľa seba. Na každom lane sú karabíny, ku ktorým sa upevnia jednotlivé minikáry. Keď sú všetky pripútané, kamion pomaly začne ťahať jazdcov do kopca na štart. Tam sa všetci odopnú a zoradia sa na prípravnom parkovisku ku štartu. Našou úlohou na tejto akcii je zabezpečiť koniec kolóny na ktorú vodič kamionu nevidí, tak aby sa deťom nič nestalo. Pri ťahaní sa totiž môžu dva susedné prúdy dostať príliš blízko vedľa seba a hrozí kolízia, pri ktorej by sa deti mohli zraniť. V kabíne kamionu sedí náš človek, ktorý informuje vodiča, či má ísť pomalšie, ale viac nadchádzať v zákrutách aby mali minikáry dostatok miesta pri prechádzaní zákrut v štvorstupe. Ďalej zabezpečujeme, uzáveru trate z vrchu a spodu, aby nemohlo na trať vojsť iné vozidlo, ktoré by spôsobilo zmätok na trati. Neposlednou činnosťou je aj zabezpečenie prenosu informácií z ciela na štart a naopak , ako aj zabezpečenie informovanosti divákov. Tejto akcie sa zúčastňujeme druhý rok v počte štyria Cbčkári s kompletným vybavením.

© Démon 2004