Jednou z veľkých akcií nášho oblastného CB rádioklubu  Stredné Považie bolo organizovanie MTB maratónu, ktorý mal štart na Novej Dubnici a pokračoval cez Dubnicu nad Váhom, Ilavu, Hornú Porubu, Dolnú Porubu, Omšenie, Trenčianske Teplice späť do cieľa na Novú Dubnicu. Spolupodieľali sme sa na  organizácii s MTB klubom Dubnica nad Váhom, ktorý celkovo organizoval už 6.ročník tohto veľkého podujatia. Tohto roku sa zúčastnilo asi 384 pretekárov v siedmich kategóriách, podľa výkonnosti pretekárov. Zabezpečovali sme kontroly na trati, prenos výsledkov kontrol do cieľa, bezpečnosť pretekárov a výsledkovú listinu podľa jednotlivých kategórií špeciálnym počítačovým programom, ktorý bol vytvorený na túto príležitosť. Stal sa univerzálnym a možno ho použiť na akékoľvek preteky  .Je možné vytvárať priebežné poradie podľa údajov z trate a pri sledovaní na počítačovom monitore aj aktuálne poradie ON-LINE v reálnom čase.

                Príprava takéhoto podujatia je veľmi náročná a kladie veľké nároky na jednotlivých členov klubu, ale aj na technické zabezpečenie. Vysielacie zariadenie a zdroj musia vydržať zvyčajne celý deň. Každý na svojom mieste je presne oboznámený s činnosťou ktorú musí zabezpečiť a svojou vlastnou zodpovednosťou nedopustiť aby čokoľvek zaškrípalo v súkolí celého podujatia.

                Tento rok nás celú túto akciu zabezpečovalo 19 členov na tratiach dlhých nasledovne: BABY-69km,HARD-107km  a KING 167km s výškovým prvýšením  1970,3420 a  5233 metrov.Už podľa týchto údajov je jasné,že sa jedná o veľkú akciu na ktorej sa zúčastňujú aj pretekári zo Slovenska a Čiech.Táto akcia je podľa našich zistení momentálne najväčšou na Slovensku a aj najlepšie zorganizovanou.

                Toto bol už náš druhý ročník a môžeme povedať, že sme sa oproti prvému veľa poučili, čo sa samozrejme odzrkadlilo aj na kvalite preteku a na druhej strane aj utužilo naše vzťahy v kolektíve CB rádioklubu. Každý sa musel spoliehať na svoje vlastné sily, svoje vlastné technické zariadeniu a ostrovtip, tak aby všetko fungovalo tak ako má. Nikto z prítomných nesklamal a pretek prebiehal plynule bez akýchkoľvek problémov a tak isto aj postupne dochádzali pretekári do cieľa.

                Teraz Vám chcem trohu priblížiť ako sme dokázali pokryť rádiovým spojením celú trať a zabezpečiť prenos údajov z trate do centra preteku. V Novej Dubnici na mieste štartu a cieľa bola jedna rádiostanica s operátorom, ktorý zabezpečoval centrálne zber potrebných údajov a zároveň zabezpečoval, aby boli spracované informačným systémom zriadeným pre preteky. Tento operátor spätne prenášal pokyny organizačného výboru a riaditeľa pretekov na trať na jednotlivé kontroly, traťových komisárov  atď. Priamo v meste bolo vytvorené retranzlačné pracovisko s jedným operátorom, ktorého úlohou bolo zachytiť aj slabé signály z trate a preniesť ich na operátora v priestore štartu a cieľa, samozrejme aj naopak pre staničky, ktoré boli ďalej a nemali priame spojenie. Priamo na trati boli rozmiestnené vysielacie stanovištia s operátormi a tieto komunikovali cez najvyššie miesto na trati, to bol kopec BASKE vysoký 955 m.n.m. Na Baske bola rádiostanica s 5/8 anténou a odtiaľ bol signál vysielaný do Novej Dubnice do centra. Celé toto usporiadanie fungovalo bezchybne aj napriek tomu, že v niektorých chvílach bolo veľmi silné rušenie a prenos údajov bol sťažený. Všetky tieto úskalia sme našťastie prekonali a pretek prebiehal tak, ako bol naplánovaný z  riaditeľstva pretekov. Tak isto aj časový harmonogram klapal na  jednotku a všetky jazdy boli odštartované včas.

Trochu nám robilo starosti počasie, lebo do poslednej chvíle nebolo jasné ako vlastne bude, či bude pršať, alebo bude páliť slnko. Nakoniec počasie dopadlo viac než dobre, nebolo ani teplo ani zima, ale tak akurát aj slniečka aj mrakov.Ak by náhodou pršalo, celú organizáciu pretekov by bolo nutné prepracovať, pretože trať by bola nesmierne ťažká a pre mnohých jazdcov aj veľkou prekážkou. Našťastie táto prognóza sa nenaplnila a všetko prebiehalo v pohode a podľa naplánovaných skutočností.

                Pri výbere jednotlivých stanovíšť na trati sme brali do úvahy tú skutočnosť,že treba zabezpečiť také miesta, aby bolo možné na ne postaviť auto v ktorom je zabudovaná rádiostanica. Konali sme tak z niekoľkých dôvodov:

                Stanovištia sme obsadili vždy minimálne dvomi osobami, ak by náhodou jeden vypadol z akéhokoľvek dôvodu druhý mohol okamžite prebrať činnosť a nič sa nestalo, všetko fungovalo normálne. Nič sme neponechali náhode, všetko sme sa snažili zabezpečiť tak, aby nás nič neočakávané nemohlo zaskočiť. Snažili sme sa myslieť na všetky varianty. Vyplatilo sa , pretože naozaj sa nič nestalo čo by akýmkoľvek spôsobom ohrozilo konanie MTB maratónu.

                Bola to pre nás veľká akcia, sme oprávnene hrdí na svojich členov OCBR Stredné Považie, ktorí sa zúčastnili tejto akcie a nesklamali, tešíme sa na rok 2001 na ďalší ročník. Nazbierali sme veľa cenných skúseností, lepšie sa spoznali a vieme čo nás čaká. Pripravíme sa ešte dôkladnejšie a ak by niekto potreboval poradiť ako sa takáto akcia robí, veľmi radi mu poskytneme naše skúsenosti, aby sa vyvaroval chýb, ktoré sme urobili my.

 

S pozdravom  © Démon 26.08.2000