Dubnický MTBike maratón - 21.05.2005 Nová Dubnica, Trenčianske Teplice, Ilava a okolie

Organizátori Dubnického MTBike maratónu, seriálu cyklokrosových pretekov, ktorý sa zarátava do Európskeho bodovania, nás oslovili aj tohto roku. Po minuloročnom, nie celkom slávnom našom pôsobení na tomto preteku som sa dohodol s organizátormi na takých pravidlách, ktoré dokážeme plne akceptovať. Pritom organizátor zobral do úvahy aj naše možnosti v oblasti spojenia a riadenia premávky, s ktorými máme skúsenosti.

Po príslušných prípravách a obsadení jednotlivých kontrolných stanovísk sme sa stretli, ako obyčajne, pred požiarnou zbrojnicou na Novej Dubnici 21. mája 2005 o 08:00. Akcie sme sa zúčastnili 19-ti, Elektrón, Muflón, Johny, Cucko, Pupáčik, Fero Dca, Satelit, Peco, Dano, Krpatý, Slime, Démon, Frenky, Fero Kanada, Kado (na fotke so Satelitom), Vašek Tn, Démon Jr., Daewo. Pretek štartoval o 09:00, tak sme mali času dosť. Ešte raz som skontroloval účasť a rozišli sme sa na svoje stanoviská. Každý sme boli poučení aká je naša úloha - dohliadať na regulérnosť preteku, umožniť prioritný prejazd pretekárov mestskými komunikáciami, prípadne štátnymi cestami, v prípade nehody a zranenia pretekára zavolať pomoc a upovedomiť vedenie preteku. Boli sme obsadení hlavne na také miesta, kde trať preteku krížila štátnu cestu (Trenčianske Teplice - Baračka, Ilava - pumpa, cesta na Homôlku, Omšenie, cesta do Omšenia, Dolná Poruba, Horná Poruba, Iliavka. V niektorých úsekoch to fungovalo tak, že predchádzajúce stanovisko hlásilo príchod cyklistov a stanovisko za ním zastavovalo autá na ceste. Takáto čulá spolupráca bola na stanovisku Baračka, kde Johny mi hlásil prejazd cyklistov stanoviskom č. 6 a ja som na stanovisku č. 7 spolu s mestským policajtom zastavoval premávku na ceste vedúcej do Omšenia. Podobne to fungovalo, aj keď sa cyklisti vracali z okruhu a prechádzali stanoviskom č. 14. Takáto spolupráca fungovala aj medzi Ferkom Kanada (stanovisko č. 46 - Háje) a Kadom a Vaškom Tn (stanovisko č. 47 - Štyri lipy) a medzi Frenkym (Stanovisko č. 42) a mnou (stanovisko č. 43). Keďže nám na poslednú chvíľu vypadol Pentagon (kvôli pracovným povinnostiam), prešiel som s mojimi pomocníkmi - Johnym a Cuckom na jeho stanovisko - Ilava - pumpa po skončení akcie na Baračke. Neskôr mi tam prišiel vypomôcť Satelit. Po prejdení posledných pretekárov, sme ešte zhodnotili akciu na poslednom stanovisku - Iliavka

Musím zhodnotiť, že tohtoročný MTBike maratón dopadol z nášho pohľadu oveľa lepšie ako minulý rok. Nesmiem však zabudnúť na Michala Dca, ktorý nám robil základňu a relátko a cez ktorého sme sa mnohí dohovárali, pretože sme boli zastrčení v dolinách a navzájom sme sa nepočuli. Aj keď treba pripomenúť, že Michala som musel zobudiť a začal pracovať o niečo neskôr, ako sme boli dohodnutí, svoju robotu odviedol. Domov sme prišli pekne opálení a dobre naladení, že tohtoročný MTBike maratón dobre dopadol. Organizátori boli s nami spokojní a počítajú s nami aj na budúci rok.

Aj touto cestou by som chcel vyjadriť svoje poďakovanie všetkým zúčastneným za dobre odvedenú robotu. Malá mapa (prehľadová) je TU, Podrobná mapa (viac ako 1 MB) je TU. Tu je Excelová tabuľka, ktorá popisuje naše kontrolné body.

© Pupáčik 2005