PRETEKY AUTOMOBILOV DO VRCHU

 

        Náš OCBR Stredné považie, bol oslovený Bibasom Bánovce nad Bebravou pred piatimi rokmi, či by sme nemali záujem podieľať sa na zabezpečení stanovíšť športových a traťových komisárov na Jankovom vŕšku počas pretekov a to tak, že by sme zabezpečovali spojenie z jednotlivých stanovíšť do ciela a na štart. Po dôkladnom zvážení a zhodnotení možností, sme sa rozhodli, že do tejto akcie ideme. Jedná sa o sedemnásť stanovíšť na trati o cieľ a štart, ako aj o prenos výsledných časov z cieľa na štart.

        Uvedenej akcie sa nás každoročne zúčastňuje 21 osôb podľa potreby a celá akcia trvá dva dni – sobota nedeľa od rána do večera..

Je náročná na organizáciu a náročná na technické vybavenie CB čkárov. Nie je jednoduché mať na dva dni v 100% nom stave akumulátory a staničky, tak aby bolo zabezpečené dokonalé spojenie a nezlyhalo v zásadnom okamihu. Po päťročných skúsenostiach môžem však konštatovať, že doteraz ani raz technika a hlavne ľudia nesklamali. Organizácia bola dokonalá a nebola žiadna situácia na trati ani medzi divákmi, ktorá by nebola z našej strany zvládnutá. Za toto patrí poďakovanie nášmu prezidentovi- hlavnému organizátorovi a koordinátorovi Pupáčikovi, a všetkým zúčastneným za celé toto obdobie. Počas týchto siedmych rokov sa nás vystriedalo na tejto akcii asi 45 Cbčkárov a CBčkáriek z nášho OCBR. Nebolo by účelné a ani vhodné ich tu všetkých vymenovať, určite však každý z nich vie o koho sa jedná.

Naše priame účinkovanie na tomto dlhodobom športovom seriáli začína už v priebehu roka a to prípravou organizácie, účasti a predbežného zisťovania zabezpečenia technikou, t.j. ručné stanice, antény, akumulátory atď. Tesne pred začiatkom konania pretekov do vrchu, už len preveríme účasť, počet vozidiel s rádiostanicou, technické zabezpečenie a spôsob dopravy na Jankov vŕšok. V sobotu ráno cca o 6,00 hod je prevedené poučenie obslužného personálu stanovíšť a rozchod na jednotlivé miesta na trati.

        Po príchode na svoje stanovisko si každý rozloží rádiostanicu, anténu a ostatné potrebné zariadenia a pomôcky. Hodinu pred štartom pretekov je kontrola spojenia podľa jednotlivých stanovíšť, pričom sa preverí počuteľnosť stanovišťa aj na ostatné miesta na trati. Po začatí pretekov je rádiový kľud a každé stanovište je pripravené oznámiť na štart akúkoľvek zmenu na trati, ktorá by mohla mať vplyv na bezpečnosť pretekárov , alebo divákov. Jedná sa hlavne o nehodu na trati, nedisciplinovaných divákov, prípadne inú nepredvídateľnú udalosť. Po oznámení takejto správy na štart, riaditeľ preteku okamžite zastaví štart ďaľších vozidiel až do vyriešenia problému na trati.

        Celá táto činnosť našich Cbčkárov je veľmi náročná, pretože vyžaduje veľkú dávku disciplíny, trpezlivosti a rýchleho úsudku, nakoľko autá štartujú v intervale 30 sekúnd a v danom okamihu je na trati až päť áut súčasne. Každá chyba môže byť osudná pre súťažiacich, alebo pre divákov. Našťastie nebolo počas nášho pôsobenia zaznamenané ani jedno zranenie na ktorom by sme priamo my mali akékoľvek zavinenie. Sme radi,že sa môžeme zúčastňovať takejto akcie, ktorá je svojim významom celoslovenská a zároveň aj príležitosťou pre štart pretekárov z Čiech, Polska a Nemecka. Pretože si nás žiada organizátor súťaže každý rok,  predpokladám, že je s našou činnosťou spokojný a naši ľudia spoľahliví. Zabezpečovanie pretekov do vrchu na Jankovom vŕšku nie je našou jedinou kolektívnou akciou, takých je viac, v ešte väčšom rozsahu.

 

© Démon 2004