Preteky automobilov do vrchu Jankov Vŕšok 2005

Aj tento rok sme boli oslovení organizáciou Motorsport Bánovce n. Bebravou, aby sme zabezpečili spojenie na trati pre Preteky automobilov do vrchu na Jankovom Vŕšku. Po rôznych skúsenostiach s traťovými komisármi počas minulých ročníkov, som navrhol organizátorovi, že zabezpečíme časť traťových komisárov zo svojich radov. Organizátor túto našu ponuku prijal, tak sme angažovali 12 dobrovoľných hasičov z Trenčianskej Teplej. V nedeľu 31.07.2005 nás v požiarnej zbrojnici na Novej Dubnici osobne navštívili páni Michal Žitňan - riaditeľ pretekov a p. Branislav Žitňan - vedúci trate, aby vykonali poučenie traťových komisárov a spojárov. Došlo k zmene v stanoviskách a pre spojárov pribudli stanoviská 3B a 4B. Ale na trati pribudli aj ďalšie stanoviská (6B, 12B a 13B).

Počas večerných debát na pásme sme dokonca našli aj excelentné riešenie, ktorým by sme dokázali okamžite dať vedieť zástupcovi riaditeľa preteku - osoba, ktorá štaruje závodné autá, požiadavku na zastavenie pretekov. Doteraz, usporiadateľ chcel po nás aspoň 1 ručnú stanicu, na odposluch komunikácie na CB, pre zastavenie štartu. Našli sme riešenie, keď Mitrak ako osoba najzodpovednejšia na štarte, pomocou PMR a sluchátok bez drôtov a káblov či mávania a kričania (v tom hluku ste si mohli hlasivky vykričať) dá vedieť štartérovi požiadavku na zastavenie štartu.

V piatok 5.8.2005 sme sa začali schádzať na našom klasickom zhromaždisku - pri malej mohyle - na stanovisku č. 11 - na križovatke na Látkovce. Poniektorí prišli skôr (Mitrak s osádkou, Frenky, Dano, ...), poniektorí pri plnení svojich služobných povinností precházdali okolo (Satelit), poniektorí prišli neskôr (ja - pre problémy s elektrikou v aute). Keďže Kado sa nemohol zúčastniť, perfektne ho zastúpil Frenky. Staral sa o nás ako o vlastných. Spolu s Mitrakom nám grilovali, ulievali, radosť posedieť. Nálada bola perfektná a poniektorí (ako ja) sa okolo 02:00 pobrali aj spať. Ostatní mátožili až do rána, našťastie sa to vôbec neprejavilo na ich sobotňajšej aktivite. V sobotu ráno o 05:30 prišiel Satelit a zvyšok spojárov.

Na 06:00 sme išli dole na štart, hasiči (traťoví komisári) si prevzali technické prostriedky (vlajky, cement, vapex, hasiace prístroje a pod) a rozišli sme sa po stanoviskách. Doobedné tréningy a poobedné preteky sú už pre nás rutinnou záležitosťou.nemali sme v sobotu ani v nedeľu žiadnu väčšiu nehodu, zranenie alebo podobný problém. Počas tréningov a pretekov sme všetci fungovali ako zohratá partia, aj keď niektorí boli na tomto podujatí prvý krát. Druhý sobotný pretek sa skončil silným dažďom, na štarte aj v cieli sa rozpršalo tesne po prejdení posledného súťažného auta. Našťastie dážď nebol dlhý, ale bol silný. Niektorí premokli až do nitky (Krpatý, Martin a Maroš). Potom sme šli na guláš na štart a po guláši na stanový tábor.

Večer bol opäť pohodový, grilovalo sa, rozprávali sme vtipy. Proste perfektný (Foto1, foto2, foto3). V nedeľu sa začal kolobeh znovu. Naštastie sme nemuseli ísť ráno na 06:00 na štart. Doobeda vyšlo aj slnko a už nepršalo. Naobed som bol pozrieť Mitraka a spol (foto) na ich stanovisko na štarte. Fotka ukazuje Zuzkine pracovisko - hlásenie výsledkov. Keď som sa vracal na svoje miesto (cieľ) zastavil som sa ešte pri Satelitovi. Zistil som, že zásoby dochádzajú, ale však sme už na konci akcie. Preteky zas prebehli hladko, za čo sme dostali od organizátora veľkú pochvalu. Organizátor zistil, že sme skupina ľudí, ktorí si vedia dobre zastať svoje miesto a dohodli sme sa, že na budúce preteky pôjdeme v zostave 22 spojárov a 20 traťových komisárov. Po skončení pretekov naši traťoví komisári vyčistili si svoje úseky, pozbierali pásky, odovzdali vlajky a pod. My sme zatial zložili stanový tábor, urobili sme si zopár spoločných fotiek (foto1, foto2, foto3) a spoločne cez Machnáč sme šli domov.

Máme za sebou jednu z krásnych akcií, na ktoré budeme ešte dlho spomínať.

© Pupáčik 11.08.2005