Téma Soblahov, častokrát diskutovaná medzi členmi klubu. Vždy pred konaním tejto akcie sa do toho vkladali veľké nádeje, vždy po konaní tejto akcie bola určitá skupina ľudí rozčarovaná, určití členovia klubu a návštevníci potešení.

        Tradícia týchto stretnutí vznikla v roku 1997 prvým ročníkom konaným na chate pod Ostrým Vrchom v lokalite obce Soblahov pod názvom Soblahov 97. Príprava bola veľmi dlhá a starostlivá, posledný krát pred konaním stretnutia sme sa stretli týždeň vopred na schôdzi, aby sme doladili posledné detaily. Asi mesiac vopred sme pripravili pozvánku na stretnutie, ktorú sme rozposlali a rozdávali všetkým, ktorí mali záujem o stretnutie. V deň stretnutia sme na príjazdových komunikáciách a na CB-Bus-e umiestnili informačné plagáty o premávke CB-busu (prvý a druhý), CB-Bus vyvážal účastníkov stretnutia na miesto stretnutia, kde každý dostal účastnícky list a CB Lokál-ku. Počas stretnutia nám počasie žičilo a tak spomienky z neho sú dodnes veľmi pekné.

        V roku 1998, posilnení úspechom z predchádzajúceho roku, sme sa rozhodli usporiadať stretnutie Soblahov 98. Zase na chate pod Ostrým Vrchom, v tých istých podmienkach. Ako obyčajne, zase sme pozývali všetkých čo sme poznali buď na pásme (keď niekto z nás cestoval po republike, tak tento chýr šíril medzi ľudom pospolitým CB-čkárskym, alebo sme my informovali prechádzajúcich ohlásivších sa CB-čkárov), telefonicky alebo pozvánkou na stretnutie. Stalo sa zvykom, pred stretnutím usopriadať poslednú schôdzu na doladenie detailov, na ktorú sme pozývali členov klubu už 2 týždne vopred. V roku 1998 nám počasie až tak neprialo a možno že aj to bol jeden z faktov, ktoré sa podpísali pod nižšiu návštevnosť stretnutia ako v roku 1997. Ako obyčajne tí, ktorí prišli dostali zase účastnícky list, prípadne aj CB-Lokál-ku. Mali sme pripravený opäť aj CBbus a plagáty pre jeho spropagovanie (prvý a druhý), tentokrát však už CBbus nepremával.

        Chcel by som nás trošku pochváliť. Viem že samochvála smrdí, ale nedá mi to. Myslím si , že sme jediní, kto odmenil účastníkov stretnutia účastníckym listom. A sú medzi nami aj takí, ktorí už majú doma všetkých 5 (slovom päť) účastníckych listov. Skoro na každom stretnutí sa predáva nejaký lokálny časopis lokálneho klubu, a myslím si, že je to dobre. Takto sa účastníci stretnutia môžu dozvedieť nejaké informácie z toho regiónu. Aj na Soblahove sa každý rok predávala CB-Lokál-ka. Ale účastnícke listy sme zatiaľ rozdávali len my.

        Dosť bolo chvály, poďme k tretiemu ročníku - Soblahov 99. Príprava skĺzla do zabehnutých koľají. Možno aj to sa podpísalo pod menší počet návštevníkov stretnutia Soblahov. Rok od roku nižší počet návštevníkov nás trochu deprimoval. V príprave sme ovšem nič nezanedbali. Propagáciu stretnutia, príprava lokality, parkovanie, bufet, CB-Lokálka, ... Všetko sme chystali pre aspoň 100 hostí. Počasie nám v piatok neprialo, no v sobotu sa vyčasilo. Prvý krát sme privítali dokonca aj zástupcov SCBR - Rafaela Považské podhradie a Nautila Handlová, ktorí nám doniesli cenu do tomboly od SCBR - ručnú rádiostanicu ALLAMAT 93. V tombole prvú cenu - ručnú stanicu od SCBR vyhral Kapitán Myjava. Myslím, že to bolo jedno z vydarených stretnutí, aj keď s menšou účasťou. Nezabudnuteľný večer 2. júla 1999, keď nový člen - Pentagon začal rozprávať vtipy, isto ostane veľmi dlho v našej pamäti. Ešte nasledujúceho rána, nás všetkých boleli brušné svaly od smiechu z predchádzajúceho večera. A opäť sme si pripravili pre návštevníkov účastnícky list a CB-Lokálku. Nakoniec by som chcel vyjadriť svoje poďakovanie všetkým ľuďom, ktorí prispeli k úspešnému a zdarnému priebehu Soblahov 99,  menovite (In alphabetical order) Charlie Nová Dubnica, Junior Nová Dubnica, K1-Peter Nová Dubnica, Mechanik Dulov, Michal Dubnica, Oscar Nemšová, Pegas Dubnica, Pentagon Trenčín a hlavne Démonovi Dubnica, ktorý organizačne zastrešil túto akciu.

        Prišiel rok 2000. Bol to rok zmeny. Soblahov 2000 sa konal v inej lokalite, stretnutie sme zorganizovali v chatovej oblasti Kubrica. Opäť perfektná príprava, pozvánky sme rozoslali, len účasť bola veľmi slabá. Dokonca aj väčšina členov klubu sa neunúvala prísť na stretnutie, ktoré sa organizovalo aj pre nich. Opäť sa rozdávali účastnícke listy, ale mnoho sme ich spálili, keď sme si opekali slaninu. Neviem, či len zmena prostredia sa tak rapídne podpísala pod účasť na stretnutí, iste sa prejavili aj určité rozpory a kríza v klube. Bolo vidno, že takto to ďalej nejde. Vtedy nás prišiel podporiť Paľo Žilina a Rafael Podhradie a strávili s nami celé príjemné horúce popoludnie.

        V roku 2001 sa stretnutie Soblahov vrátilo naspäť do svojej pôvodnej lokality. Stretnutie Soblahov 2001 sa konalo opäť na chate pod Ostrým Vrchom. Opäť podrobná príprava, opäť slabá účasť. Aj keď pozvánka už bola štandardná, pripravené boli opäť účastnícke listy, opäť bol pripravený CB bus, účasť na stretnutí nás nepresvedčila, že je treba v organizácii týchto stretnutí pokračovať. A tak, keď o služby CB busu nikto nemal záujem a zistili sme, že nie len naše stretnutie upadá, ale je to asi dané dobou a ekonomikou, rozhodli sme sa, v roku 2002, že stretnutie Soblahov 2001 sa konalo naposledy a šiesty ročník nášho CB stretnutia na Soblahove už nebude.

        Škoda, myslím si, že to boli krásne chvíle, na ktoré môžeme spomínať a povedať si : "Aj toto sme preskákali".

© 2005 Pupáčik