TRUCK SHOW-Jankov vŕšok 

Náš oblastný CB rádioklub participuje aj na ďalšej veľkej akcii s celoslovenským záberom, a to je celoslovenská Truck Show na Jankovom vŕšku pri Uhrovci. Táto akcia je založená na komerčnom základe a výťažok s nej ide na charitatívne účely pre deti z detských domovov.

Naša úloha na tomto podujatí je v pozícii hlavného spoluorganizátora celej akcie. Náročnosť, celého podujatia je zrejmá už aj z toho, že sme v činnosti od piatku popoludnia až do nedele do večerných hodín non-stop. Podujatie pre nás začína už začiatkom kalendárneho roka, najprv predbežnou organizáciou ľudí, techniky a organizáciou časového plánu. Treba si uvedomiť, že počas týchto troch dní nie je v podstate možné si napríklad dobiť akumulátory, ošetriť techniku a venovať sa sebe , preto je náročnosť tejto akcie zatiaľ najväčšia na akej sa podielame. Tak isto aj počet zúčastnených ďaleko presahuje všetky naše akcie. Počas týchto troch dní, sa vystrieda na rôznych postoch až 40 našich CBčkárov a asi 20 externých spolupracovníkov.

Táto akcia má u našich členov veľkú popularitu, jednak z dôvodu jej veľkej náročnosti, ktorá preverí ich techniku, ale aj ich samotných a jednak z dôvodu jej vysokej atraktivity.

Priama akcia začína v piatok popoludní, príchodom prvých kamiónov a posádok. Dovtedy musí byť už všetko pripravené na registráciu pri príchode. Počas tejto registrácie dostane posádka trucku prihlášku, kupóny na stravu, organizačné pokyny a štartovné číslo. Potom si truck preberie do pôsobnosti parkovacia služba, ktorá mu určí miesto na odparkovanie, ktoré si bude udržiavať počas celých troch dní. Táto činnosť trvá až do soboty rána.

V sobotu sa zoradia kamióny za sebou a vyrazia z Jankovho vŕšku na spanilú jazdu na trase : Uhrovec-Bánovce nad Bebravou-Trenčianske mitice-Trenčín-Nová Dubnica-Dubnica nad Váhom – Trenčianske Teplice tu je prestávka na celé dopoludnie doplnená kultúrnym a športovým programom za účasti primátora mesta a hostí.

Po ukončení progranu a prehliadky pekne zoradených truckov na spodnom parkovisku vozidlá pokračujú trasou Trenčianska Teplá-Trenčín-Svinná-Bánovce nad Bebravou späť na Jankov vŕšok, kde sú opäť zaparkované na svoje pôvodné miesta a stretnutie truckov pokračuje kultúrnym programom do skorého rána.

Hlavný program na Jankovom vŕšku začína v nedeľu o 8,00 športovo-súťažnou časťou, ktorej tvorcom je organizačný výbor nášho OCBR.

Športová časť začína šprintom kamiónov pred davmi divákov v spodnej časti Jankovho Vŕšku, potom náklaďáky pokračujú v jazde do vrchu a na trati majú pripravené atraktívne súťaže, na ktorých si prídu diváci na svoje. Táto jazda je dvojkolová a po jej ukončení prebieha vyhodnotenie jednotlivých disciplín a najkrajšieho trucku. Potom je kultúrny program v amfiteátri na ktorom sa vystrieda množstvo hudobných skupín. Moderovanie kultúrneho popoludnia má na starosti vždy nejaká známa osobnosť z televíznej obrazovky.

Musím aj tu pochváliť našich členov a organizačný výbor, za dodre zvládnutú akciu s veľkou náročnosťou na organizáciu a bezpečnosť všetkých zúčastnených, za techniku, ktorá je tri dni v plnej permanencii.

© Démon 2004