X. Jubilejná Slovenská TruckShow

Je to jedna z našich nosných akcií. Nie len čo do počtu zúčastnených, ale aj rozsiahlosťou prípravy a zložitosťou celej akcie. Tohto roku sme sa pripravovali už na našu 3. TruckShow. Myslel som si, že po predchádzajúcich ročníkoch. sme už dostatočne vyškolený, otrlý a nachystaný na všetky možné aj nemožné varianty priebehu akcie. Bohužiaľ - mýlil som sa. Aj tak treba povedať to hlavné a podstatné, počas X. Jubilejnej Slovenskej TruckShow sa nám naprihodila nijaká nepríjemnosť, vážna negatívna udalosť alebo niečo tak závažné, čo by narušilo priebeh akcie, našu činnosť alebo inak nepriaznivo vplývalo na priebeh TruckShow. Za toto všetko je treba všetkým zúčastneným čo najsrdečnejšie poďakovať a vzdať hold dobre vykonanej práci. Ale po poriadku.

Niekedy v polovici mája roku 2003 ma oslovil JUDr. Jozef Škultéty za SZPvD a opýtal sa ma, či by sme boli schopní pre jeho akciu (vtedy 8. Slovenská Trucshow) zorganizovať sprievod spanilej jazdy ťahačov Trenčianskym krajom a nedeľný športový program. Vtedy sa začala spolupráca s JUDr. Škultétym. 8. Slovenská TruckShow je popísaná v inom článku a ja sa budem venovať Jubilejnému X. ročníku Slovenskej TruckShow.

Prípravy na tento ročník začali pre niektorých z nás už vo februári tohto roku. Možno sa to zdá skoro, ale skoro to nebolo. JUDr. Škultéty začal organizovať organizačné výbory v hoteli Partizán na Jankovom Vŕšku. Tam sme rozoberali organizačnú prípravu tohto ročníka TruckShow. Každý z nás (z organizačného výboru) dostal svoje úlohy. Na organizačný výbor za OCBR sme chodili traja - Pentagon (Generál - tak ho nazval JUDr. Škultéty - Doktor), Démon a ja - Pupáčik. Vystupovali sme ako jedna skupina, aj keď vnútri sme už mali rámcovo rozdelené úlohy. Pentagon mal zabezpečiť prípravu trasy, policajný doprovod spanilej jazdy a všetko čo sa týka dopravy, Démon mal na starosti parkovanie počas celej akcie a podarilo sa mu zohnať aj sponzorov, ja som mal na starosti riadenie a logistiku celej akcie z našej strany, riadenie spanilej jazdy. Mnohokrát sa stretla Rada OCBR (Pupáčik, Démon, Pentagon, Satelit Mitrak) aby sme dopilovali spanilú jazdu a nedeľný športový program. Na pravidelných schôdzach OCBR vždy 2. nedeľu v mesiaci sme si prechádzali s každým jeho úlohu, zháňali sme technické vybavenie (kužele,stojany a pod.)

Po niekoľkých debatách u Satelita sme sa dohodli na opätovnej zmene trasy spanilej jazdy (spanilá jazda na 9. ročníku bola iná ako na 8. ročníku a iná ako teraz). Pre zatraktívnenie akcie a preto, aby sme sa s ťahačmi ukázali viacerým obyvateľom miest a obcí, sme chceli viesť trasu spanilej jazdy popod železničnú trať - podchodom oproti hotelu Tatra na sídlisko Sihoť v Trenčíne. Keďže podchod je len 3,8 m vysoký, museli sme sa toho zámeru vzdať. Ako náhradné riešenie sme použili trasu z Električnej ulice na sídlisko JUH v Trenčíne až na otoč autobusov. Takže trasa doobedňajšej časti spanilej jazdy ťahačov vyzerala nasledovne : Štartovali sme z Jankovho Vŕšku, prešli sme do Uhrovca, cez Horné Naštice do Bánoviec nad Bebravou. Tam vnútorným mestským okruhom cez kruhový objazd, ktorý pre nás zablokoval Frenky, smerom na Trenčín, cez obec Svinná, okolo motorestu Radar, cez kruhový objazd medzi predajcami automobilov FORD a VOLVO (ten nám zablokoval Fero Dca), cez kruhový objazd pri hypermarkete TESCO (ten nám zablokoval Daewoo TN) do centra Trenčína. Pred Esso pumpou sme odbočili doprava na kruhový objazd pod Juhom a potom dalej až na otoč autobusov na sídlisku JUH. Z otoča autobusov naspäť až k Esso pumpe, odbočili sme do prava na Električnú ulicu, prešli sme po nej až popod most cez Váh až k hotelu Tatra, potom Štefánikovou ulicou okolo supermarketu Billa smerom na Žilinu. Trasa pokračovala okolo objektu predajcu Fiat, okolo Araveru v Opatovej, cez Trenčiansku Teplú - časť Dobrá, do Trenčianskej Teplej, kde sme sa otočili smerom na Trenčianske Teplice. Poobedňajšia časť bola dlhšia a komplikovanejšia. Trasa poobedňajšej časti spanilej jazdy truckov začínala v Trenčianskych Tepliciach, pokračovala do Trenčianskej Teplej, tam doprava, smer Žilina a pokračujeme do Novej Dubnice, Ďalej do Dubnice nad Váhom. V Dubnici nad Váhom sme išli cestami, ktorými sme išli minulý rok - Hasičskou ulicou až na parkovisko ZVS, potom Štúrovou až na Obrancov Mieru, tam doľava smer Trenčín. Po ceste I/61 cez Trenčiansku Teplú, Dobrú, Opatovú do Trenčína, Štefánikovou ulicou až k mostu cez Váh, na most a Bratislavskou ulicou von z Trenčína smerom na Nové Mesto nad Váhom. na Križovatke ciest I/61 a I/50 sa trasa otočila na spojnicu Brno Zvolen a pokračovala až do Bánoviec nad Bebravou. V Bánovciach opäť vnútorným okruhom smerom na Uhrovec až na Jankov Vŕšok.

Celá akcia začala v piatok 1. Júla 2005. Väčšina z nás odchádzala od Sorina v Dobrej cca o 15:15. Na Jankov Vŕšok sme dorazili niečo po 16:00. Okamžite sa začali prípravy na výstavbu stanového mestečka a pri mohyle na Vŕšku sme išli zriadiť registráciu. Stanový tábor sa začal sľubne rozrastať, na niekoľkých fotkách je vidieť výstavbu (fotka 1 - Dano Dca, Vojto, Fero Dca, fotka 2- Maťo a Kado, fotka 3 - Johny a Dano Dca) a toto je pohľad na náš stanový tábor. Pri mohyle sme zistili, že registrácia nebude v autobuse, ale v požičanom prívese, v ktorom okrem stolíka a dvoch stoličiek nič nie je. Zháňal som stoly, stoličky, vymysleli sme, ako upevniť nad cestou v dostatočnej výške predlžovací kábel, aby v prívese bol elektrický prúd. Pomaly ale isto sa začínala rozbiehať registrácia. Tohto roku po prvý krát som nezapisoval údaje vodičov sám, ale Lubo - Info, ktorý nám pomáhal. Poviem pravdu, nedokážem si predstaviť, ako by som to všetko zvládal sám a chcem pochváliť celú skupinu registrácie (Radka Dca, Lagúna, Zuzanka Nemšová, Zuzka, Info, Satelit, Mitrak, Marek, Matúš) za to, ako hladko prebiehala registrácia. Takto vyzeralo naše registračné stanovisko. Pohľad na funkčnú registráciu - vpredu Lagúna, vzadu Info. Po úvodných stresoch sme si všetci trochu vydýchli. Mitrak s Marekom a Matúšom, Satelit a niektorí ďalší pomáhali pri registrácii tým, že zastavovali ťahače, usmerňovali vodičov na registráciu a starali sa o poriadok. Démonova parkovacia čata (Speedy, Vojto, Démon Jr., Krpatý, Slime, Dano Dca, Mirka) ktorým pomáhali ďalší dvaja zdatní členovia - Johny a Maťo, mali za úlohu parkovať ťahače pred hotelom, za turistickou ubytovňou a pod mohylou. Keďže každú polhodinu pravidelne spŕchlo, parkovanie na tráve pod mohylou bolo nemysliteľné a vznikli obavy, či bude kde zaparkovať cca 100-120 ťahačov, ktoré sme očakávali. Našťastie, v piatok prišlo len cca 65 truckov. V piatok, teda vlastne už v sobotu sme naše účinkovanie úspešne zakončili cca o 01:30, zrušili sme elektrické vedenie nad cestou a pobrali sme sa na "10-nu" prebrať dojmy. Po krátkej debate som sa odobral spať, lebo som očakával, že vďaka dažďu bude sobotná spanilá jazda ťahačov dosť náročná.

V sobotu som sa zobudil o 05:55, aby som o 06:00 zobudil Johnyho a Maťa. Okamžite odišli plniť svoju rannú úlohu - budiť vodičov truckov. Keď som odchádzal k nášmu stanovému táboru, stretol som Mirku z parkovacej čaty, ktorá tak isto išla budiť truckerov. Na "10-ne" som našiel prebúdzajúci sa tábor, Kado varil rannú kávu, no zvyšok parkovacej čaty sa na môj vkus akosi pomaly prebúdzal do nového upršaného dňa. Nakoniec o 06:45 vyrazila silná zostava parkovacej čaty na raňajky a budiť vodičov kamiónov. Toto zdržanie zapríčinilo aj to, že kolóna na spanilú jazdu sa začala formovať o cca 07:45 a nakoniec sme vyrazili z Jankovho Vŕšku až asi o 08:20. O 7:30 prišli policajné doprovodné vozidlá (na začiatok a koniec kolóny). Policajtom v autách sme zapožičali CB rúčky, aby mohli sledovať, čo sa v kolóne deje a počúvať naše príkazy o rýchlosti v kolóne. Ja som ešte rýchlo poučil každého kamionistu slovami "Zapnuté výstrahy a tlmené svetlá, počuvaj 17-ty kanál, ale nemiešaj sa nám do komunikácie, POZOR ŠMÝKA SA !!!". Počasie nám neprialo, od 07:50 nám síce nie silno ale súvisle pršalo až do Tremčianskych Teplíc. Je to možné vidieť aj z priložených niekoľkých ilustračných obrázkov, toto je koniec kolóny niekde za Uhrovcom, toto je koniec a oproti stred kolóny ťahačov na sídlisku Juh v Trenčíne a toto je pohľad na koniec kolóny za Trenčínom smerom na Fiat. Naštastie sa nám Pentagon postaral o policajný dozor na všetkých kritických miestach a križovatkách, o vypnutie semaforov počas spanilej jazdy na celej trase a pod. Takto sme pomaly došli do Trenčína s tým, že ako riadiaci kolóny som sa snažil dohnať časovú stratu z rána. Došli sme do Trenčína a odbočili sme na sídlisko JUH. Všetko išlo relatívne hladko do momentu, kým sme neprišli k prvému spomaľovaču (ťaví hrb). Tam sa nám začala kolóna trhať, ja v predu som musel znížiť rýchlosť na cca 20 km/h a tí vzadu (Satelit a Speedy) išli mnohokrát aj 120 km/h. A potom stáli. Tým, že sme chceli spanilú jazdu zatraktívniť, neuvedomili sme si, ako roztrháme kolónu prechodom cez spomaľovače. Keď sme kolónu ako-tak postláčali, ozvalo sa z CB "Havárka, stojíme, ..." Ja som bol s čelom kolóny v Opatovej pri Araveri, "nehoda" sa stala na konci Trenčína pri ulici Pred Poľom a koniec kolóny bol niekde pri Bille. Požiadal som policajta v aute predo mnou, aby sa išiel pozrieť a prípadne vyriešiť problém, našťastie sa jednalo o nepodstatné škrabnutie, policajt sa otočil a vrátil sa späť na začiatok a my sme pokračovali ďalej. Keď sme dorazili do Trenčianskych Teplíc(10:05), veľmi som si vydýchol, doobedňajšiu časť sme mali za sebou bez problémov a za dažďa. Tento rok, keďže sme očakávali viac ako 100 ťahačov, som zakomponoval do stredu kolóny aj Mitraka. Ten si poctivo odviedol svoju prácu a divím sa, že nezachrípol, lebo mal čo robiť aby umravnil vodičov truckov z firmy Baltranz. Po príchode do Trenčianskych Teplíc Démonova parkovacia čata parkovala ťahače na parkovisku za tržnicou, Mitrak parkoval trucky na parkovisku pred obchodným centrom Termál. Tu môžete vidieť prejazd kolóny truckov križovatkou v Trenčianskej Teplej do Teplíc (POZOR !! súbor je veľký cca 24 Mb !)

Prestalo pršať, a preto som sa rozhodol, že po náročnom piatku a ešte náročnejšom sobotnom dopoludní sa idem domov osprchovať, preniesť fotky z fotoaparátu do PC-ka a trošku si oddýchnuť. Satelit sa pridal a spolu sme odišli na Novú Dubnicu. Vodiči ťahačov zatiaľ mali prichystaný kultúrny program, ako beh do schodov, pitie kofoly na čas a pod. Policajný doprovod spanilej jazdy som nechal na starosti Pentagonovi a po návrate z domu som sa k nim pripojil aby sme aspoň stručne zhodnotili 1. časť spanilej jazdy za sťažených podmienok. Obidvaja boli spokojní s doterajším priebehom. Nakoniec sme si urobili spoločné foto, posadali do áut a pustili sme sa spoločne do poobedňajšej časti. Na tejto fotke je vidieť aspoň časť najkrajších ťahačov zaparkovaných pred Termálom

Čakala nás náročnejšia, dlhšia a rizikovejšia poobedňajšia časť. Ťažko povedať, či náročnejšia poobedňajšia časť bola dobrá voľba. Niekto hovorí, že gro celej spanilej jazdy je doobeda, nám poobede aspoň nepršalo. O 12:00 sme začali formovať kolónu pri Výhybni Kaňová. cca o 12:30 sme sa pohli smerom do Trenčianskej Teplej, potom na Novú Dubnicu. V Novej Dubnici sme si dovolili husársky kúsok. Spanilá jazdu ťahačov išla okolo bývalého EVÚ po Trenčianskej ulici, potom na Mierové námestie, pri obchode Centrál sme odbočili doprava smerom na Kolačín, na križovatke ulíc SNP a J. Kráľa sme sa na štvorprúdovke so stredovým trávnatým pásom otočili do protismeru smerom na Mierové námestie a ulicou SNP sme prešli až na koniec mesta okolo pumpy Oktan do Dubnice nad Váhom. Vodiči truckov sa na otoči ukázali a diváci sa isto mali na čo pozerať. Niekoľko fotografií z Novej Dubnice je tu. Pokračovali sme do Dubnice nad Váhom. Vykuklo aj slniečko a začali sme sa tešiť, že hádam pôjdeme po suchu. V dubnici nad Váhom sme všetci - truckeri aj my - cestu už poznali. Pred požiarnou zbrojnicou v Dubnici však pribudol druhý spomaľovač - náš problém. Kolóna sa nám tak potrhala, že ja som bol so začiatkom kolóny už za Dubnicou nad Váhom a koniec kolóny bol niekde pri požiarnej zbrojnici. Celú cestu až do Trenčianskej Teplej sme išli skoro krokom, aby sme kolónu dali dokopy. Potom už nastala len tá lepšia časť spanilej jazdy. Išli sme ako po masle, bez zastavenia, dve vysunuté policajné autá nám robili pluh (zastavovali alebo pribrzďovali autá idúce oproti aby sme mali voľnú cestu až po križovatku ciest I/61 a I/50. Za túto ich robotu sa im musím veľmi poďakovať, hodne nám uľahčili život.  Po prejdení križovatky sme už relatívne ľahko došli cez obec Svinná až do Bánoviec nad Bebravou, tam vnútorným okruhom a cez obec Horné Naštice do Uhrovca a až na Jankov Vŕšok. Celkovo sa musím poďakovať PZ SR, vodičom doprovodných policajných vozidiel a všetkým, ktorí nám pomohli, aby spanilá jazda ťahačov takto dobre dopadla. Ešte raz, srdečná vďaka. Nasledoval posledný problém dňa - zaparkovať ťahače. Parkovanie sa trošku časovo natiahlo, viac menej kvôli nie celkom 100 percentnej organizácii parkovania a miešaniu sa do Démonovych kompetencií zo strany Doktora a ostatných. Ale keďže sme prišli na Jankov Vŕok trošku predčasne (stihli sme to do 14:00), tak to zdržanie pri parkovaní nebolo také výrazné. Neskôr sme sa dozvedeli, že televízia TA3 uverejnila dňa 02.07.2005 vo svojich večerných správach krátky šot o TruckShow. Potom, čo som si prezrel príspevok televízie TA3, ktorý som si vypýtal, sme ostali hrdí na nšu prácu, na to, ako sme to zorganizovali, keďže sa aj nám dostalo pochvaly za spanilú jazdu priamo v televízii.

S napätím sme vetci očakávali príchod prezidenta SR j.e. Ivana Gaparoviča. Niektorí v amfiteátri, niektori (ako ja) sme si chceli urobiť zopár fotografíí z náho pána prezidenta za volantom trucku. Tu je najlepšia fotka zo série, ktorú sa mi podarilo urobiť. Toto je fotka od Satelita, síce veľká, ale v detaile je vidieť pán prezident. Rýchlo sme sa ponáhľali do amfitátra, kde už stál nastúpený zvyšok organizačného výboru a kde pokračoval program. Je tu aj niekoľko záberov z odovzdávania rôznych ocenení (foto_1, foto_2, foto_3). Nasledovala slávnostná recepcia. Aj tam sa mi podarilo spraviť záber pána prezidenta s doktorom. Ostali posledné dva zábery z recepcie (foto_1 a foto_2). Večer nás čakal ešte ohňostroj, ale pravdu povediac, kvôli naťahovaniu kultúrneho programu sme ho nedočkali. Odišli sme opäť do nášho stanového mestečka a bolo sa treba aj vyspať. Trochu sme podebatovali (foto_1, foto_2, foto_3, foto_4, foto_5, foto_6) ja som išiel spať. V nedeľu nás čakal ťažký deň.

V nedeľu sme vstávali opäť o 06:00, opäť parkovacia čata budila vodičov. Aj stanový tábor sa prebúdzal do nového dňa, šťastie sa na nás usmialo, nepršalo. Dokonca neskôr vyšlo slnko, aj keď ráno bol silný opar alebo hmla, viď nasledujúce fotky (foto_1, foto_2, foto_3). Opäť sme zhromaždili ťahače na rovinke za cieľom, zviezol som ich dole. Nastalo poučenie vodičov, potom do duší truckerov prehovoril Mitrak. Poučenie od Mitraka zabralo, vodiči nerobili problémy a celý nedeľný pretek prebehol bez najmenšieho problému. Propozície nedeľnej športovej časti sú tu, tu je tohtoročné usporiadanie spodného parkoviska a tu je plán trasy jazdy rovnomernosti. Sem tam sa stalo, že na cieli sa stretli dva ťahače (foto_1, foto_2), ale to nebolo na závadu veci. Doobedňajšia aj poobedňajšia časť preteku prebehla bez najmenšej chybyčky a tak sme mohli cca o 13:30 skončiť pretekˇ, pozbieral som po stanovištiach výsledkové listiny a Info mohol začať spracovávať výsledky. Potom to už šlo. Bolo vyhlásenie výsledkov X. Jubilejnej TruckShow, poďakovanie sa sponzorom a usporiadateľom, organizačnému výboru a pod. Aj my sme získali ocenenie, prebral som ho z rúk Doktora.Po oficiálnom skončení TruckShow sme sa stretli pri našom stanovom tábore, kde bolo balenie v plnom prúde. Poďakoval som sa všetkým za ich dobre odvedenú prácu, podiskutovali sme , ešte nejaké záverečné foto, pochválil som sa plaketou, ktorú sme dostali od hlavného organizátora, všetci si ju popozerali a išli sme domov.

A bolo po X. Jubilejnej Slovenskej TruckShow.

© Pupáčik 2005