Popis trate jazdy rovnomernosti :

Stanovisko 1 – Štart jazdy rovnomernosti

Truck je postavený v štartovej pozícii (červeno označená pozícia na pláne parkoviska), po štarte zatáča doľava, prejde po ceste cca 50 m, musí sa dotknúť pásky natiahnutej na ceste a nesmie ju roztrhnúť, inak získa 1 trestný bod. Zacúva do garáže vyznačenej 6 kuželmi, musí zaparkovať v garáži pravým zadným kolesom na vyznačenej čiare, inak získa 1 trestný bod, výjazdom z garáže smerom na Jankov Vŕšok pokračuje v jazde rovnomernosti.

Stanovisko 4 – Slalom. Za každé prevrhnutie alebo posun kužela sa započítajú 3 trestné body

Stanovisko 5 – Doska. Na vozovke je mierne šikmo namaľovaný obdĺžnik 40 cm x 2 m. Vodič má presť vyznačenoú plochu pravým predným kolesom. Ak koleso vybočí z obdĺžnika, vodič získava 5 trestných bodov.

Stanovisko 6 – Bránka. Tromi a jedným kuželom je vyznačený zúžený priechod široký 3 m, ktorý je mimo ideálnej stopy prejazdu zákrutou. Za prevrhnutie alebo posun kužela sa vodičovi započítajú 2 trestné body

Stanovisko 7 – Retardér. Na vozovke sú umiestnené 4 dvojice kuželov v dostatočnej vzdialenosti od seba, ktoré nútia vodiča trucku opustiť ideálnu stopu pri prejazde zákrut. Za každý posunutý alebo prevrhnutý kužel vodič získa 2 trestné body.

Stanovisko 8 – Cieľ. Na ceste je vyznačený v každom jazdnom pruhu štvorec o rozmere 40 x 40 cm, do ktorého musí vodič trucku pri zastavení zaparkovať pravým predným kolesom. V momente, keď sa kolesa vozidla zastavia, odpočíta sa súťažný čas TRUCK-u. V prípade, že dotyková plocha pneumatiky s vozovkou je mimo vyznačeného štvorca, vodič získava 5 trestných bodov.

 Poradie súťažiacich sa určuje podľa nasledujúcich pravidiel:

  1. každá sekunda rozdielu časov jazdy rovnomernosti prvého a druhého kola je 1 trestný bod.
  2. k trestným bodom za rozdiel časov jazdy rovnomernosti sa pripočítajú všetky trestné body z obidvoch kôl jazdy rovnomernosti zo športových disciplín
  3. v prípade rovnosti počtu trestných bodov sa poradie určí podľa toho, kto má menší počet trestných bodov zo športových disciplín.
  4. v prípade rovnosti počtu trestných bodov a rovnosti počtu trestných bodov zo športových disciplín sa poradie určí podľa toho, kto dosiahol najkratší čas jazdy rovnomernosti

Časový rozvrh na deň 3.7.2005 - nedeľa

06 00   budíček na športový program
06 00 – 07 15        raňajky
07 00 - 07 30   zoradenie truckov na ceste za vedúcim vozidlom, presun na spodné parkovisko
07 30 – 07 45   zaparkovanie na spodnom parkovisku
07 45   zahájenie športového programu, poučenie vodičov truckov
08 00   štart prvého kola jazdy rovnomernosti
10 00   koniec prvého kola jazdy rovnomernosti
10 10 – 11 00   presun na spodné parkovisko a zaparkovanie truckov
11 00   štart druhého kola jazdy rovnomernosti
13 00   koniec druhého kola jazdy rovnomernosti
13 00 – 14 00   vyhodnotenie.jazdy rovnomernosti
14 00 – 15 00   vyhlásenie výsledkov

Nákres parkoviska nájdete TU

Nákres jazdy rovnomernosti nájdete TU