XI. Slovenská TruckShow – pohľad zo strany organizátora športovej časti

Toto je materiál vypracovaný pre časopis kilometer, kde je tento článok uverejnený. Tu je 1. strana a 2. strana

             Organizátor XI. Slovenskej TruckShow tento rok zvolil netradičný termín konania Truckshow – 01.09. – 03.09.2006, čo je konom letnej turistickej sezóny, predchádzajúce ročníky boli sa uskutočňovali vždy koncom júna – začiatkom júla. Aj športová časť XI. Slovenskej TruckShow bola tohto roku netradičná. Veľa sa zmenilo z pohľadu organizácie športovej časti, nekonala sa spanilá jazda truckov Trenčianskym krajom. Celé športové dianie XI. Slovenskej TruckShow bolo sústredené na teritórium Jankovho Vŕšku, teda hlavne na parkovisko pri obci Uhrovec a nádvorie hotela Partizán.

            V piatok popoludní začali prichádzať prvé trucky, akcia už bola v plnom prúde. Vodiči spolu so spolujazdcami po zaregistrovaní a zaplatení štartovného dostali stravné lístky na všetky tri dni, niekoľko pozorností usporiadateľa.

            V sobotu ráno o 07:00 prepukla akcia naplno. Všetko to začalo budíčkom, neskôr truckeri absolvovali raňajky a na ceste do Uhrovca sa začala formovať kolóna truckov. Každý vodič trucku, organizátor aj vodiči sprievodných vozidiel (hasiči, sanitka) podstúpil dychovú skúšku na prítomnosť alkoholu v krvi. Po tejto procedúre som kolónu vozidiel zviezol na parkovisko pri Uhrovci, kde som otvoril sobotný pretek – Majstrovstvá do vrchu  XI. Slovenskej TruckShow, poučil som vodičov truckov, doplnkové informácie o jazde zručnosti doplnil Milan Nemšová, JUDr. Jozef Škultéty sa prihovoril vodičom ako hlavný organizátor a predseda organizačného výboru XI. Slovenskej Truckshow, pričom sám súťažil so svojou Tatrou 148. Po poslednej kontrole trati jazdy rovnomernosti sa pretek začal.

Pre nezainteresovaných, Majstrovstvá do Vrchu XI. Slovenskej TruckShow pozostávali z dvoch jázd zručnosti a dvoch častí jazdy rovnomernosti, Úlohou truckera v jazde rovnomernosti je prejsť trasu (cestu Uhrovec – Jankov Vŕšok) tak, aby rozdiel časov dvoch jázd bol čo najmenší. V obidvoch jazdách zručnosti je úlohou získať čo najmenší počet trestných bodov. Vyhráva vodič s najmenším počtom trestných bodov a najmenším rozdielom časov jázd rovnomernosti. Čas jazdy rovnomernosti merala elektronická časomiera – Ján Margóč Zvolen – elektronická časomiera - s presnosťou na 1/1000 sekundy !

Po absolvovaní doobedňajšej časti jázd zručnosti a jazdy rovnomernosti som opäť doviedol kolónu truckov na parkovisko pri Uhrovci  a súťaž pokračovala poobedňajšou časťou. Po ukončení poobedňajšej časti preteku sme vyhodnotili výsledky jazdy zručnosti a podstúpili sme ich časomiere, pre vyhodnotenie preteku.

V sobotu začal kultúrny program na amfiteátri vyhodnotením Majstrovstiev do vrchu XI. Slovenskej Truckshow a pokračoval vystúpením hudobných skupín a zábavou až do neskorých nočných hodín. V sobotu večer sa konala recepcia, kde boli odovzdané ceny sponzorom.

V nedeľu bol scénar dňa zhodný so sobotou, s tým rozdielom, že v nedeľu sa jazdil pretek Majstrovstvá Európy Truckerov do Vrchu. Ďalšie prekvapenie nám pripravilo počasie, v nedeľu ráno pršalo. Napriek dažďu všetci – truckeri aj organizátori športovej časti - sme bez problémov zvládli nedeľné majstrovstvá Európy Truckerov do vrchu, vodiči boli disciplinovaní. Po odjazdení obidvoch častí závodu a spracovaní výsledkov bolo na amfiteátri vyhodnotenie výsledkov Majstrovstiev, vyhodnotenie súťaže Trucker roka, ocenenie niektorých organizátorov a sponzorov.

Aj keď účasť truckerov nebola až taká silná ako minulý rok, myslím si, že kvalita u úroveň podujatia sa opäť zvýšila, spokojní boli nielen vodiči kamiónov a diváci, ale aj všetci sponzori, organizátori a ľudia, ktorí sa zúčastnili príprav tejto akcie.

            Za skupinu ľudí, ktorí mali na starosti športový program – občianske združenie Oblastný CB Rádioklub Stredné Považie – prezident OCBR – Ing. Pavol Kollár - Pupáčik

Nasleduje fotodokumentácia, ktorá nie je v časopise kilometer.

Foto1 a Foto2 - V sobotu ráno, ticho pred búrkou. Mitrak v akcii, Mitrak - Ivana štartovala jazdu rovnomernosti. Časť organizačného výboru XI. Slovenskej TruckShow pred odovzdávaním cien víťazom sobotného preteku. Takto sa fúkalo a takéto boli výsledky. Toto je pohľad na kolónu truckov, ktoré zvážam v nedeľu ráno na spodné parkovisko. Tak a toto je kolektív ľudí, ktorý sa kompletne postaral o športovú časť, parkovanie a registráciu na XI. Slovenskej TruckShow, ktorím patrí obrovská vďaka za veľký kus perfektne odvedenej roboty. Takto nás nafotil Info - Lubo, toto som fotil ja. Množstvo fotografií nájdete aj na www.satelit.rajce.net. Fotomateriál - Mitrak a Pupáčik.

© Pupáčik 2006