Čo je potrebné vedieť pred zriadením Občianskej rádiostanice ( CB ).

V posledných rokoch sa občianske pásmo ( CB ) stalo veľmi populárnym hlavne vďaka pomerne jednoduchému povoľovaniu rádiostaníc pracujúcich na tomto pásme a ich nízkej cene. Táto lacná rádiová komunikácia má však svoje pravidlá, ktoré je potrebné dodržiavať.

Pred zakúpením rádiostanice je potrebné si uvedomiť, že tieto rádiostanice sú určené na komunikáciu na pomerne malé vzdialenosti a kvalita spojenia závisí aj od podmienok šírenia elektromagnetických vĺn. Rádiostanice sú predovšetkým určené na spojenie pri športovej činnosti, rekreačných a iných príležitostiach, keď sa nevyžaduje kvalita a spoľahlivosť spojenia. Okrem občanov môžu na podobné účely využívať tieto rádiostanice aj organizácie.

Rádiostanice možno prevádzkovať na základe všeobecného povolenia, ktoré hovorí, že možno používať len schválené rádiostanice. Rádiostanice musia mať potvrdenie o schválení, ktoré obdržíte pri zakúpení u predajcu a na zadnom paneli musia byť opatrené značkou Telekomunikačného úradu. Neschválené rádiostanice nebudú povolené a ich zriadenie a prevádzkovanie je porušením telekomunikačného zákona č. 195/2000 Zb. v platnom znení. Po zaobstaraní si schválenej rádiostanice, pre jej používanie už nie je treba žiadať o žiadne ďalšie povolenie.

Občianske rádiostanice nesmú pracovať prostredníctvom satelitov alebo opakovačov a nemôžu byť  pripojené na jednotnú telekomunikačnú sieť!  v zmysle doporučenia CEPT.

Doporučenia pre prácu na občianskom pásme
Schválené občianske rádiostanice