Vážení CB-čkári, priaznivci a návštevníci týchto stránok.

Vážení priatelia a priateľky. Ako je zrejmé z priloženej pozvánky, v dňa 17.06.2023 sa bude konať burza: Rakovice 2023 so začiatkom o 07:30 v priestoroch nádvoria a jedálne spojenej školy vzdialenej cca 7 km od Piešťan.

 

Úrad pre reguláciu elektronických komunikácií a poštových služieb vydal sériu všeobecných povolení s platnosťou od roku 2023, ktorými zosúlaďuje normy EÚ s našimi normami platnými pre túto oblasť.

---------------------------------------------------------------

Našu činnosť, obrázky, portejble, výsledky a všetko čo sme zdokumentovali si môžete prezrieť v MENU vľavo.

Oblastný CB Rádioklub Stredné Považie združuje záujemcov o vysielanie na CB pásme a na PMR pásme z regiónu stredného Považia. Sme kolektív ľudí rôzneho veku, ale všetci máme jeden cieľ - udržať prevádzku na voľných pásmach v tomto regióne. Veľmi radi privítame hostí (aj z iných regiónov).

NEZABUDNITE:

  • CB kanál č. 1 -> zvolávací kanál, kde sa dávajú len výzvy na spojenie
  • CB kanál č. 17 -> komunikačný kanál používaný na vzájomnú komunikáciu v tomto regióne. Tento kanál je len odporúčaný, je možné používať ktorýkoľvek iný CB kanál z 80-tich kanálov povolených okrem vyhradených kanálov
  • PMR kanál č. 7 -> slúži ako zvolávací a komunikačný kanál zároveň v tomto regióne. Tento kanál je len odporúčaný ako komunikačný, je možné používať ktorýkoľvek iný PMR kanál zo 16-tich povolených kanálov

Naša činnosť bola zameraná jednak na klasické CB akcie (expedície, pravidelný Vianočný portejbl), potom na akcie, kde pomocou CB zabezpečujeme spojenie (bicyklové cyklokrosové preteky, preteky áut do vrchu, TruckShow), ale aj na bežný život na pásme, na kultúru na CB a pod.

© 2022

Veľmi radi privítame všetky Vaše pripomienky a návrhy na adrese ocbr@ocbr.sk