Vážení CB-čkári, priaznivci a návštevníci týchto stránok.

Demonn vás všetkých pozýva na Vianočný portejbl aj tento rok! Zvážte, či musíte svojim polovičkám zavadzať v kuchyni pri vypekaní dobrôt na Vianočný stôl, však ochutnáte, keď prídete domov... Pozvánku nájdete tu

Vážení priaznivci vysielania v akomkoľvek pásme. Aj tento rok sa uskutoční jubilejný 20. ročník stretnutia priaznivcov rádiového vysielania. Táto výnimočná udalosť sa uskutoční v Trenčianskej Teplej, miestna časť Dobrá v starej škole dňa 30.12.2023 od 07:00. Démonovu pozvánku čítajte tuto.

Ak chcete vedieť podrobnosti o RAPS 2023, čítajte...

Úrad pre reguláciu elektronických komunikácií a poštových služieb vydal sériu všeobecných povolení s platnosťou od roku 2023, ktorými zosúlaďuje normy EÚ s našimi normami platnými pre túto oblasť.

---------------------------------------------------------------

Našu činnosť, obrázky, portejble, výsledky a všetko čo sme zdokumentovali si môžete prezrieť v MENU vľavo.

Oblastný CB Rádioklub Stredné Považie združuje záujemcov o vysielanie na CB pásme a na PMR pásme z regiónu stredného Považia. Sme kolektív ľudí rôzneho veku, ale všetci máme jeden cieľ - udržať prevádzku na voľných pásmach v tomto regióne. Veľmi radi privítame hostí (aj z iných regiónov).

NEZABUDNITE:

  • CB kanál č. 1 -> zvolávací kanál, kde sa dávajú len výzvy na spojenie
  • CB kanál č. 17 -> komunikačný kanál používaný na vzájomnú komunikáciu v tomto regióne. Tento kanál je len odporúčaný, je možné používať ktorýkoľvek iný CB kanál z 80-tich kanálov povolených okrem vyhradených kanálov
  • PMR kanál č. 7 -> slúži ako zvolávací a komunikačný kanál zároveň v tomto regióne. Tento kanál je len odporúčaný ako komunikačný, je možné používať ktorýkoľvek iný PMR kanál zo 16-tich povolených kanálov

Naša činnosť bola zameraná jednak na klasické CB akcie (expedície, pravidelný Vianočný portejbl), potom na akcie, kde pomocou CB zabezpečujeme spojenie (bicyklové cyklokrosové preteky, preteky áut do vrchu, TruckShow), ale aj na bežný život na pásme, na kultúru na CB a pod.

© 2022

Veľmi radi privítame všetky Vaše pripomienky a návrhy na adrese ocbr@ocbr.sk