Tu sú linky na zaujímavé stránky antén pre pásmo PMR

http://www.cbrkl.cz/poradce/poradce.html

http://home.zcu.cz/~pvesely/cb/link.htm

http://www.pira.cz/pmr/anteny.htm

http://cbprostejov.catman.info/view.php?cisloclanku=2004020401

http://cbprostejov.catman.info/view.php?cisloclanku=2004112601

http://cbprostejov.catman.info/view.php?cisloclanku=2004032401