Technický príspevok: Časť prvá- Antény stacionárne mobilné smerové a drôtové

    Stacionárne antény môžu byť umiestnené len na pevných bodoch, pri umiestnení na budovách je potrebné previesť bezpečné ukotvenie a zároveň dokonalé uzemnenie k bleskozvodnému systému. Doporučujem umiestniť aj bleskoistku, aby nenastalo poškodenie rádiostanice po údere blesku.Toto sú základné informácie, ktoré pozná určite každý CB-čkár, preto sa chcem venovať radšej veciam odborným ktoré nie sú až také známe a ktoré Vám prinesú nové poznatky a vedomosti. 

    Každá anténa je konštruovaná na konkrétne pásmo v ktorom bude používaná, na takzvanú vlnovú dĺžku. Ak potrebujeme anténu len na príjem signálu, vtedy v zásade platí, že čím dlhšia anténa tým lepší príjem, pretože jej dĺžkou sa zvyšuje jej zisk. U vysielacích antén je situácia úplne odlišná a aj podstatne zložitejšia. Ako som už naznačil vyššie, vysielacia anténa vychádza z vlnovej dĺžky vysielacieho pásma. Naše CB pásmo je 27 MHz a po prepočtoch vyjde vlnová dĺžka asi 1105 cm. Z tohoto údaja sa potom vychádza pri výpočtoch ostatných modifikácií vysielacích antén na pásmo 27MHz. Pretože my používame jednu anténu aj na príjem aj na vysielanie jej konštrukcia musí byť kompromisná, aby bola zaručená aj kvalita príjmu, ale aj kvalita vysielania. Tým chcem povedať, že by nebolo dobré keby sme sa s anténou dohovorili na vzdialenosť trebárs 80 km, ale počúvala by len na 50 km. Ďaľšou dôležitou informáciou je skutočnosť, že anténa musí mať vertikálnu polarizáciu. Nesmieme používať antény s horizontálnou polarizáciou - toto je zakázané aj v povoľovacích podmienkach. Preto najčastejšie používame antény teleskopické, alebo laminátové upevnené vo zvyslej polohe. Vertikálne stacionárne antény delíme podľa dĺžky žiariča na lambda1/1, lambda1/2, lambda1/4, lambda5/8, lambda7/8. V praxi anténu lambda 1/1 nepoužívame z praktických dôvodov, pretože jej dlžka by kládla veľké nároky na robustnosť, aby mohla odolať vetru. Bežne používame všetky ostatné dlžky antén,ktoré si teraz popíšeme podrobnejšie.

Je toho ešte veľa,čo by sa dalo povedať o stacionárnych anténach, ich umiestnení, vyžarovacích charakteristikách, materiáloch, vylepšeniach atď. Toto ponechávam na Vás a Vašu diskusiu, ak prejavíte záujem môžeme nabudúce pokračovať.

V ďaľšej technickej informácii by sm Vám chcel porozprávať zase niečo o anténach mobilných,smerových,drôtových a o koaxiálnych kábloch a v závere o anténach balkónových.

©DEMON Dubnica nad Váhom 18.10.1998