Auto a antény – CB autoantény

 

Tento príspevok by mal vnies trošku svetla do často diskutovanej témy, umiestnenie CB antény na vozidle.

Je zrejmé, že CB anténa by mala by postavená zvislo, pretože každé naklonenie antény má značný vplyv na príjem a vysielanie a podstatne mení vyžarovaciu charakteristiku antény.

Anténa umiestnená na žubovolnom okraji kapoty.

Toto riešenie nie je vežmi výhodné, pretože vyžarovacia charakteristika je značne narušená a maximum výkonu z antény uniká nežiadúcim smerom priečne pred vozidlo. Nasledujúce dva obrázky zobrazujú vyžarovacie diagramy antény lambda ź umiestnenej na kraji zadnej kapoty.

Anténa umiestnená v strede kapoty.

Takto umiestnená anténa má dobrú vyžarovaciu charakteristiku ale väčšina signálu je vyžiarená dopredu a menšia čas za auto. Čiže platí, že v smere jazdy sa dohovoríte ďalej ako za seba. Nasledujúce dva obrázky zobrazujú vyžarovacie diagramy antény lambda ź umiestnenej v strede zadnej kapoty.

Anténa umiestnená v strede strechy auta.

Takto umiestnená autoanténa má najlepšiu vyžarovaciu charakteristiku, vyžarovacie pole je rovnomerné a signál sa šíri rovnakou intenzitou na všetky strany. Pri montáži doporučujem tento spôsob. Toto platí len pre vozidlá s kovovou karosériou. U vozidiel s laminátovou, prípadne umelou nástavbou platia iné podmienky vyžarovania signálu resp. pre jeho šírenie.

A takto krásne rovnomerne sa šíri signál z antény umiesnenej v strede kovovej strechy.

S pozdravom Démon.

Š 1997 Démon