Urobte si ECHO mikrofón

 

Nasledujúci návod a schéma slúžia ako podklad na výrobu echo efektu pre mikrofón k CB rádiostanici. Jedná sa o osvedčené zapojenie, ktoré môžeme na trhu nájsť v podobe mikrofónu DENSEY 2018 (EuroCB 2018). Ide o doplnok k už existujúcemu elektretovému mikrofónu rádiostanice, ale je možné použiť aj dynamický mikrofón.

Zapojenie umožňuje plynulú reguláciu hlasitosti modulácie, nastavenie periódy echo efektu ako aj veľkosť použitého echa. Pri použití miniatúrnych súčiastok je možnosť zabudovania priamo do vnútra rádiostanice. Najjednoduchšie je však zapojenie medzi už používaný mikrofón a rádiostanicu.

Doporučujem, aby sa do stavby pustil iba človek s určitým stupňom znalostí elektroniky aj napriek neveľkej zložitosti zapojenia v dôsledku vysokého stupňa integrácie. Náklady spojené so stavbou by nemali prekročiť 500.- Sk.

S takto upraveným mikrofónom dosiahnete čistejšiu, zrozumiteľnejšiu a prieraznejšiu moduláciu. Zapojenie je možné použiť pre akúkoľvek rádiostanicu.

Prajem Vám veľa úspechov pri stavbe a do počutia na pásme

Ohnivák

Doska plošného spoja:

Schéma zapojenia ECHO mikrofónu

Osadenie súčiastok :

Zoznam súčiastok:

R1 – 1k5 R9 – M12 R17 – M12 C1 – 100n/50V C4 – 100n/50V C7 – 47u/25V
R2 – 680 R10 – 33k R18 – 5k6 C2 – 10u/25V C5 – 1u/50V C8 – 1u/50V
R3 – 2k7 R11 – 22k R19 – 5k6 C3 – 1u/50V C6 – 1u/50V C9 – 1u/50V
R4 – 56k R12 – 4k7 R20 – 1k Ck1 – 4n7 Ck3 – 270p Ck5 – 470p
R5 – 20k R13 – M1 R21 – 22k Ck2 – 100p Ck4 –470p Ck6 – 2n2
R6 – 1k R14 – 680 R22 – 51k Cz1 – 1n5 Cz2 – 3n3
R7 – 22k R15 – M1 R23 – 1k5
R8 – 5k6 R16 – M1 R24 – 27k MN 3208 MN 3102 4558
P1– 10k/N I03 – 10k E05 – 47k elektretový mikrofon

© 1997 Ohnivák