Vlado Dubnica / Démon Dubnica / SK588

Začal s vysielaním niekedy po roku 1989. Presný dátum Vám povie len on sám, lebo bol jeden z prvých, ktorí sa začali zaujímať o vysielanie na CB. Začiatky boli iste ťažké, ale keď som začínal ja, Vlado už mal čosi odvysielané, bol už starý harcovník a pomáhal skúsenými radami.

V roku 1988 sme sa začali zaoberať myšlienkou združiť nás, rovnako zmýšľajúcich, do nejakého krúžku / spolku... Sadli sme si, dali hlavy dokopy a vzniklo 1. neformálne združenie "Oblastný CB Rádioklub Stredné Považie", kde Vlado bol jedným zo zakladajúcich členov. V roku 2000 sme sa rozhodli toto naše združenie zoficiálniť a podali sme pihlášku OZ na MV. Vlado bol vo výbore a bol zvolený za podpredsedu združenia.

Počas existencie združenia, celý čas vykonával funkciu podpredsedu, prispieval svojou veľkou mierou k činnosti združenia a to aj popri svojej vysokej pracovnej vyťaženosti. zúčastňoval sa na prípravách a realizácii hádam všetkých akcií, mnohé z nich vymyslel alebo sa podieľal na ich vzniku (TruckShow, BOAZ, KELLY's Dubnický cyklomaratón, memoriál MUDr. Harineka, PAV Jankov Vŕok, MS SK v minikárach, Detský semafor ...) Jeho srdcovkou však ostala a ostáva naďalej organizácia akcií s veľmi dobrým menom:

No a pribúdajú stále nové:

Je nutné spomenúť aj to, že v rokoch 2006 - 2010 bol viceprezidentom SCBR a bravúrne zvládal aj túto úlohu. Pri organizovaní akcií nikdy nikomu neodmietol poradiť a pomôcť, častokrát aj zapožičaním vlastnej techniky.

Po odchode do dôchodku sa vyskytli zdravotné problémy, ktoré musel riešiť ale aj tak raz nevedel čo s voľným časom, a preto sa pustil s ešte väčšou vervou do vymýšľania a organizovania nových akcií preto, aby ponúkol záujemcom alternatívu k vysedávaniu pred TV / PC / v krčme a pod. V súčasnosti je srdcom a dušou vysielania na CB a PMR pásme na Strednom Považí, organizuje aj večerné kolečko a udržuje život na pásme v regióne "v otáčkach a na pracovnej teplote..." ako by povedal.

Za túto jeho prácu mu právom patrí ocenenie "CB-čkár roka" a práve Démon Dubnica si ho vrchovatou mierou zaslúži.

anno domini MMXIX (roku pána 2019, mája 3.)

za všetkých členov a priaznivcov OCBR - Pupáčik Nová Dubnica

Obrázky: fotka1, fotka2, fotka3, fotka4, fotka5, fotka6, fotka7, fotka8, fotka9

Tu je Demonnove poďakovanie