Spomíname na tých, ktorí už nie sú medzi nami.

Ako každý rok, tak aj tento rok sme sa zišli v druhú novembrovú nedeľu na parkovisku pred cintorínom v Dubnici nad Váhom. Počkali sme poniektorí akademickú štvrťhodinku a pobrali sme sa na cintorín. najprv sme sa zastavili na hrobe Stana - Šebestu. Potom sme prešli ku hrobu Andreja - Peca a pripomenuli chvíle strávené s nim. Pri hrobe sme urobili aj niekoľko fotiek, tie najvydarenejšie sú TU a TU. Potom sme sa presunuli nad Novú Dubnicu - na cintorín a zastavili sme sa pri hrobe jedného zo zakladajúcich členov združenia a jedného z prvých vysielateľov na CB, K1 - Petra. Pripomenuli sme si udalosti, tesne pred jeho odchodom. Opäť sme urobili niekoľko fotiek, napríklad túto a túto. Potom sme sa presunuli na cintorín v Trenčianskej Teplej a pripomenuli sme si Kadovho otca - Dedko Dobrá. Spomínali sme na jeho pohostinnosť, pomoc pri akciách a vynikajúce kulinárske umenie. Tak isto sme si spomenuli na Kondora, ktorý nás nedávno opustil.

Aj keď informovanosť o spomienkovej akcii nebola obrovská (poslal som zopár SMS a niekoľkým som zavolal), prekvapilo ma, že začína na tejto spomienke pribúdať účastníkov. Dúfam, že tento trend bude len pokračovať a chcem sa poďakovať všetkým, ktorí prišli za ich účasť.

© Pupáčik 2014