Nežná na CB - vôbec nebola nežná (Súťaž k 30. výročiu nežnej revolúcie na CB pásme)

Keď som pripravoval podklady k súťaži „Nežná na CB“ pri príležitosti tridsiateho výročia pádu totalitného režimu vo vtedajšom Československu, myslel som si, že súťaže sa zúčastní niekoľko súťažiacich, urobí sa zopár spojení a bude po paráde. Veď komu by sa chcelo v novembri šliapať na kopec s plnou výbavou a zostať deväť hodín vysielať, pritom nevedieť ani počet staníc a čo je ešte horšie ani počet súťažiacich a čo je úplne nepochopiteľné – nevedieť ani lokátory z ktorých sa bude vysielať, no proste nonsens.

Ale, stalo sa niečo , čo ma presvedčilo, že má význam sa púšťať do nových projektov a občas vstúpiť na neprebádané územie. Oplatilo sa venovať tomu, čas, energiu a aj tú neistotu s ktorou sa človek stretne na začiatku niečoho, čo nevie ako v závere dopadne.

Nesúťažilo sa vôbec nežne! Ako si môžete pozrieť vo vyhodnotení a štatistike, ktoré sú súčasťou tohoto článku, súťažilo sa urputne a do poslednej chvíle. Je neuveriteľné, že v takom nestálom a chladnom počasí sa našlo toľko ochotných ľudí si sadnúť k staničke a nielen súťažiť, ale aj len tak nezištne rozdávať body do súťaže. Škoda že aj rozdávači bodov si nezapisovali spojenia a neposlali denník, veď pravidlá boli veľmi benevolentné a dovoľovali prihlásenie ešte aj počas súťaže. Mnohý rozdávači bodov mali veľa pekných spojení a určite by ich potešilo zaujímavé umiestnenie, a ako sa hovorí u nás na Považí – Nehádž anténu do žita, pred skončením súťaže! Možno nabudúce to bude lepšie, rozdávači si budú písať spojenia a pošlú, možno aj rukou písaný denník na vyhodnotenie, je to síce pre vyhlasovateľa súťaže práca naviac , ale stojí to za tú námahu, to mi verte.

Nesmierne si vážim napríklad exp. Mafia, napriek časovej kolízii v poslednej chvíli urobili spojenie a poslali denník, to by veru neurobil hocikto, taktiež si nesmierne vážim všetkých, ktorý nemali veľa spojení, ale napriek tomu denník spracovali a poslali na vyhodnotenie. V neposlednom rade si vážim tých, čo už dopredu vedeli že nemôžu zvíťaziť a napriek tomu súťažili s odhodlaním a zo cťou.

Súťaž priniesla mnoho poznatkov a zistení, ktoré by bolo vhodné zapracovať do propozícií jednotlivých súťaží, aby súťaže boli zaujímavejšie, ťažšie predvídateľné a variabilné, pretože stereotyp ubíja a znižuje účasť. Pokúsim sa svoje poznatky a zistenia spracovať v návrhu kódexu súťaží, tak aby sa dal tento aplikovať do propozícií jednotlivých súťaží jednoducho buď odvolávkou na kódex, alebo priamo prebratím bodov kódexu a zapracovaním v propozíciách.

Takže priatelia, ešte raz poďakovanie všetkým a moja rada – nežnosť hoďte za hlavu, víťaz môže byť len jeden ! Alebo nie ?....

Podklady nájdete aj na www.ocbr.sk

©Demonn 2019 SK588

"Trošku redakčne upravené a doplnené o linky na dokumenty" -> Pupáčik 2019.

Originálny Demonnov článok "Nežná na CB - ..., Pamätný list, Poďakovanie všetkým, a nakoniec... Tram ta ta táááá -> Výsledky