Bezpečnostno Orientačná Automobilová Zdokonaľovacia súťaž = BOAZ, 1.7.2006, Dubnica nad Váhom

Po prvých, neúspešných pokusoch zorganizovať túto súťaž na území mesta Nová Dubnica, sa Démon pustil do sháňania sponzorov. Zohnal sponzorov a začala sa rodiť akcia BOAZ Dubnica nad Váhom. Vytvoril papierové podklady, napr. leták pre školy, základy logistiky akcie a množstvo ďalších vecí, za čo je treba vysloviť Démonovi Dubnica úprimné a srdečné poďakovanie. Ja som dotvoril niktoré dokumenty (propozície a pod...) a akcia bola na svete. V sobotné ráno, 1. júla, sme sa zišli na bojové rozdelenie pred požiarnou zbrojnicou na Novej Dubnici. nasledoval presun nad Dutaf v Dubnici nad Váhom a vybudovanie stanoviska štart. Na štarte bolo hneď každému jasné, kto akciu organizuje. Po krátkom poučení vodičov na štarte a zahájení akcie, sme sa rýchlo rozišli na naše stanoviská, napr, prejazdová kontrola č. 4 a prejazdová kontrola č. 5. Mali sme do súťaže zaradené aj tradičné prvky takýchto súťaží, a to streľba a jazda zručnosti. Niektoré úseky trasy sa jazdili aj po cestách s nie najlepším povrchom. Nakoniec všetci súťažiaci šťastlivo došli do cieľa, vyhodnotil som súťažiacich, tí získali za svoje umiestnenie ceny a akcia skončila spoločnou fotkou časti organizátorov akcie.

©  01.2006 Pupáčik